Med mobilt vakthold vil våre vektere sørge for å forebygge og trygge bedriften når ingen ansatte er tilstede.

Tjenesten kan bestå av utvendig og innvendig kontroll for å hindre uønskede hendelser som hærverk og skade på bygning, innbrudd, brann og vannlekkasjer.

Noen av tjenestene vi yter:

  • Sjekk av elektriske installasjoner (kaffemaskin, ovn, lys etc)
  • Temperaturkontroll på f.eks serverrom
  • ID-sjekk av påtrufne
  • Sjekke alarmstatus
  • Låsekontroll
  • Bortvisning av uvedkommede

 

Les mer