Krav og vedlikehold av brannslukkere og røykvarslere

For private boliger, sameier og borettslag

Føles det som en jungel å orientere seg i krav for sikkerhetsutstyr, eller kanskje du har hatt kontroll av brannvesenet som sier at du må oppdatere håndslokkeren din? Konkrete forslag over hva slags sikkerhetsutstyr man bør ha har vi laget HER.

La oss ta en liten gjennomgang av hva du er lovpålagt å ha, og hva du BØR ha i din bolig, i tillegg til hva du selv kan gjøre.

Hva sier regelverket?

I «Forskrift om brannforebygging» står følgende:

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

a)           formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

b)           pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

c)            skum- eller vannapparat på minst 9 liter

d)           skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

e)            annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Alle boliger og fritidsbolig skal altså ha minimum ett slokkemiddel fra listen i regelverket. Vi anbefaler at du har minimum to hvis du har stor bolig eller bolig med flere etasjer. Vi kommer til å gå nærmere gjennom de forskjellige typene slokkemiddel, men la oss først starte med røykvarslere. 

Røykvarsler/detektor

I alle boliger skal det være minst en røykvarsler i hver etasje, som er plassert så de oppdager og varsler om brann på kjøkkenet, stuen, sonen utenfor soverom og i sonen utenfor tekniske rom. 

Det kan ikke være en dør mellom rom som skal dekkes og rommet hvor røykvarsleren er plassert, da må det plasseres en røykvarsler i hvert av rommene. Har du derimot åpen løsning vil røykvarsleren kunne dekke både stue og kjøkken. 

Alarmen skal høres tydelig på soverom og oppholdsrom – selv om døren mellom rommene er lukket. Lydnivået på røykvarsleren skal være 85 db.

Det anbefales å ha egen røykvarsler på tekniske rom. 

Før overlevering av nye boliger skal røykvarslere være tilkoblet 230V med backup eller FG-godkjente røykdetektorer som er koblet opp mot en alarmsentral.

Røykvarsler skal monteres i tak, minimum 0,5 meter fra vegg. 

Vi er forhandler av bla. Cavius røykvarslere, som er en av verdens minste røykvarslere. Disse kommer i flere varianter, og har 5 eller 10-års batteri.

Merking på håndslokkere

Kravene til bærbart slokkeutstyr er at den skal være i rød utførelse, merket med norsk språk, være CE-merket og produsert etter NS-EN 3-7 eller en annen standard som stiller likeverdige krav til funksjonalitet og effektivitet.

Når det gjelder merking av håndslokkere finnes det forskjellige typer brannklasser, og brannslokningsapparatet skal være merket fra produsent med hva slags branner de egner seg til å slukke.

•             Klasse A – Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

•             Klasse B – Mot brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.

•             Klasse C – Mot brann i gasser som propan, butan, metan etc.

•             Klasse D – Mot brann i metaller (lite brukt)

•             Klasse F – Mot brann i matoljer, som frityrbranner

Hvilket apparat bør du velge?

Vi går gjennom de tre vanligste slokkerne for privatboliger, i tillegg til et nyere produkt som heter F-500.

Benytter du frityrkoker anbefaler vi en egen frityrslokker i tillegg. 

En håndslokker med 6 kg pulver eller 6 liter skum veier ca. 10 kilo, og kan være tung å håndtere for enkelte.

Hvis du har redusert førlighet, er eldre eller har funksjonshemninger kan det være lurt å vurdere å gå til anskaffelse av et brannteppe,  slukkeskum/slukkespray, og/eller et 2 kg pulverapparat, i tillegg til de lovpålagte kravene av slokkemidler.

Brannteppe

110 slukkeskum

Slukkeskum brukes på samme måte som en hårspray/hårskum

2  kg pulverapparat

Pulverapparat:

Pulverapparat er effektiv mot branner som normalt oppstår i privatboliger, med unntak av frityrbrann.

Ved brann i elektronikk eller veldig små branner kan andre produkter enn pulverapparat egne seg bedre, som brannteppe eller slukkespray. Dette grunnet sekundærskader. 

Fordeler: Pulverapparatet har best slokkeeffekt, stort bruksområde, tåler frost, krever mindre nøyaktighet for å treffe brannen korrekt og sjeldnere behov for service.

Ulemper: Kort tømmetid, kjøler ikke brannen og kan gi store sekundærskader i forhold til opprydding. I mange tilfeller vil opprydding dekkes av forsikringsselskap.

Skumslokker:

Skumslokker er effektiv mot branner i brennbare væsker, med unntak av frityrbranner.

Fordeler: Mindre følgeskader, god slokkeeffekt, god på væskebrann, forhindrer re-antenning (gjelder ikke på litium-ion batterier) og god kastelengde.

Ulemper: Færre bruksområder, tåler normalt ikke frost, kort tømmetid, behov for hyppigere service, og krever mer nøyaktighet for å treffe brannen korrekt.

Pulverapparat

Skumslokker

Husbrannslange

F-500

Husbrannslange:

Husbrannslangen er en vannslange ment for å slokke brann. Den skal kunne rekke frem til alle rom i boligen, og det er størrelseskrav på diameter og makslengde, samt at den skal være formstabil som betyr at den skal kunne føre vann uten at slangen trengs å rulles ut. Den skal alltid være tilkoblet kran og  ha et frostfritt tilkoblingspunkt. Det kan være lurt at den er montert i et rom med sluk ved eventuelle lekkasjer.

Fordeler: Ubegrenset mengde slokkemiddel, og lett å betjene for de fleste.

Ulemper: Slokker kun brann i faste organiske materialer som tre, papir og tekstiler. Den slokker heller ikke brann i brennbare væsker eller frityrbranner. Grunnet kravene for montering begrenser det stedene for hvor den kan plasseres.

F-500 og litium-ion-batterier

F-500 er et relativt nytt slukkemiddel på markedet som er spesielt utviklet for brann i litium-ion-batterier, som brukes i stadig flere elektriske apparater, som elbiler, elsykler, mobiler og leker. Det kan også benyttes på elektriske anlegg opptil 1000 V ved 1 meter sikkerhetsavstand. F-500 er godkjent for slukking av klasse A-branner, men har også gode egenskaper for slukking av branner i klasse B, C, D og F.

Fordeler: Miljøvennlig, har høy slukkeeffekt, meget sterk kjøleeffekt og stor kastelengde. F-500 finnes også i frostsikret ned til -30 °C, som er ypperlig for oppbevaring i garasjer, i bilen eller andre steder som ikke er oppvarmet, da det ikke vil gå ut over egenskapene til slukkemiddelet. 

Ulemper: Det er ikke godkjent som eneste slukkemiddel i bolig, men er et supert tilleggsprodukt vi absolutt vil anbefale.

Du kan lese mer og se videoer her: F-500

Intervaller for service og kontroll av håndslokkere

En faglig kontroll utføres av fagpersoner som er godkjent av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell. Du finner Vekter og Alarmservice sin godkjenning her: Kompetente virksomheter

Håndslokkere har en gyldighetstid før det kreves enten service eller kontroll av fagpersoner. Mange tror at de må kjøpe nye slokkere, men i de fleste tilfeller kan man utføre service eller kontroll på apparatet, som er både billigere og mer miljøvennlig. Du finner produksjonsdato inngravert i håndslokkeren.

 • Apparater med pulver skal til kontroll hvert 5. år og på utvidet kontroll og service hvert 10. år
 • Apparater med skum skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll, utvidet kontroll og service hvert 5. år.
 • F-500 håndslokker følger intervallene til skum, men det er viktig å tenke på at den ikke er godkjent som eneste slukkemiddel i bolig.

Når en håndslokker har hatt en godkjent kontroll/service skal det alltid være påført en etikett som viser at dette har blitt utført og av hvem som har utført kontrollen/servicen. Ved utført service vil apparatet ha en halsring med påført G-nummer for bedriften, samt dato og år for utførelse. Kontrollen skal være utført i henhold til NS 3910 tillegg B. Service skal være utført i henhold til NS 3910 tillegg C.

Håndslokkeren blir plombert, og disse er i bestemte farger basert på årstall. Fargen for 2023 er grønn. Fargen på plomberingen vil være som følger:

 • 2024 blå
 • 2025 rød
 • 2026 gul

Ta med dine håndslokkere til butikken vår i Peckels gate 4B, så hjelper vi deg med å finne ut om du trenger service eller kontroll, og hjelper deg med å få utført vedlikeholdet som det er behov for.

Produksjonsdato står inngravert på slokkeren

(måned/år)

Håndslokkeren merkes med når kontroll/service er utført, og når neste må gjennomføres

Egenkontroll

I tillegg til faglig kontroll har man det som kalles egenkontroll/beboerkontroll. Dette er oppgaver du selv kan (og bør) utføre.

Håndslokker:

 • Sjekke at plomben er intakt, og splinten står i
 • Sjekke at pilen i slokkerens manometer står på grønt
 • Etiketten skal være fullt leselig
 • Har du pulverapparat, bør dette snus hvert kvartal eller oftere for å unngå at pulveret klumper seg. Ved å snu det på hodet og holde det mot øret i 5-10 sekunder skal man kunne høre at pulveret «faller» inne i beholderen. Dette trengs ikke på skumapparater.

Pilen skal peke på det grønne feltet i manometeret.

I tillegg skal plomben være inntakt i enden av splint

(denne er da rød på denne slokkeren, siden vedlikeholdet er utført i 2021)

Splint, som er plombert

Eksempel på en kontrolletikett om utført service

Røykvarsler:

 • Testes flere ganger i året
 • Bytte batteri hvert år, f.eks. på røykvarslerens dag 1. desember
 • Bytte selve røykvarsleren hvert 8.-10. år. Se etter datostempling bak på røykvarsleren
  • Sjekk at varsellyden på den nye røykvarsleren virker

Husbrannslange:

 • En husbrannslange bør kontrolleres hvert år, ved å rulle ut slangen. Sjekk at kranen virker, og at slangen ikke har sprekker eller er morken.

Huskeliste til boligeier:

 • Vet alle i boligen din hvor slokkeren(e) står?
 • Er slokkeren godt synlig og lett tilgjengelig?
 • Klarer alle å holde og betjene håndslokkeren som er tilgjengelig?
  • Bør det suppleres med annet utstyr som håndslokker og brannteppe?

Brannøvelse

Er det flere i husstanden bør det avholdes en brannøvelse hjemme årlig. Det er veldig fint å lage det til en lek hvis det er barn involvert, så det ikke fremstår så skummelt hvis det en gang skulle bli behov for en reel rømning.

Før dere setter i gang avtales en fast møteplass utenfor huset som alle lett kan huske

 • Eldre barn får opplæring i hvordan de kommer seg ut på egenhånd og å ringe til nødnummeret 1-1-0 (husk å si tallet siffer)
 • Er dere flere voksne og yngre barn i boligen, avtaler de voksne hvem som tar seg av hvilke barn
 • Sjekk at alle dører og vinduer kan åpnes enkelt fra innsiden, og at rømningsveiene er lett å komme til

Lading av elektriske fremkomstmidler (elsykler, elsparkesykler mm.)

I dag har mange hjem enten elsparkesykler eller elsykler, eller kanskje et hoverboard/ståbrett. De aller fleste av disse produktene har litium-ion-batterier. Disse batteriene finnes også i elbiler og har blitt en utfordring for brannvesenet når det oppstår branner, da de avgir giftige gasser og brannene er veldig vanskelige å slukke.

Derfor anbefaler vi at lading av f.eks. elsparkesykler foregår i en garasje eller utendørs om mulig, og ikke inne i boliger eller inne i kontorlokaler. Mobiltelefoner har også ofte litium-ion-batterier, og bør ikke lades på natten og ikke i sengen.

F-500 er meget godt slokkemiddel ved brann i litium-ion-batterier som vi anbefaler.

Vekter og Alarmservice er forhandler av F-500, som selges i fire størrelser; 1, 3, 6 og 9 liter. Kom gjerne innom eller ta kontakt i skjemaet nederst på denne siden hvis du har spørsmål.

Hytter og campingvogner

De aller fleste av oss er flinke til å ha oppdatert sikkerhetsutstyr hjemme, men glemmer hytter og campingvogner. 25 personer har mistet livet i brann i fritidsboliger og hytter de siste ti årene, hvor de vanligste årsakene er elektrisitet og bruk av åpen ild.

Så neste gang du er på hytta kan det være greit å ta en sjekk av håndslokkere, og tenke etter om røykvarsleren(e) er over 10 år gamle. Flere av våre kunder har ofte med seg håndslokkere fra både hus og hytte samtidig, så de har gode rutiner på at de skal kontrolleres/ha service samme år.

Ønsker du å lese mer om brannsikring og ladevettregler anbefaler vi Sikker hverdag som er en side driftet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Vil du ha mer informasjon om sikkerhetsprodukter eller har andre spørsmål? Fyll inn kontaktskjemaet nedenfor, eller kom innom oss i Peckels gate 4B, 3616 Kongsberg.

Kontaktskjema

  at innsendte skjemaopplysningene lagres på vekterogalarmservice.no sin server og Vekter og Alarmservice sine datalagringssystemer, og at jeg til en hver tid kan kontakte Vekter og Alarmservice for å få disse slettet. Les mer om personvern på www.vekterogalarmservice.no/personvern
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.