Video fra vårt brannslokkerkurs hos Rentx AS

Kurs

Samfunnet er stadig i endring og vi merker en økende interesse fra næringslivet i Kongsberg for å sikre mot uforutsette hendelser og skape trygge medarbeidere.

I tillegg ser vi at svinn er et stort problem som kan være vanskelig å håndtere.

Vekter og Alarmservice samarbeider også med Storm Sikkerhet for å avholde vekterkurs. Vekterkurs er er et krav for alle som skal utføre ansvarlig vakttjeneste.

Grunnutdanningen er grunnlaget for å kunne jobbe som vekter. Formålet med utdanningen er å ta vare på rettssikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere. Utdanningen skal også sikre god kvalitet på vakttjenestene. I tillegg skal vekteren kunne sørge for egen sikkerhet.» – politiet.no

Vekter og Alarmservice AS holder i 2024 vekterkurs i samarbeid med Storm Sikkerhet, som er ansvarlig for kurset.

Planlagte vekterkurs blir annonsert på Facebook-siden vår, og under «Ledige stillinger» her på våre nettsider. 

Kurset er tilrettelagt for bedrifter som skal gi den ansatte en innføring i grunnleggende og livsviktig førstehjelp.

 • Vurdering av skade
 • Akutt hjertelidelse
 • Stans av blødning
 • Hjerte- og lungeredning
 • Opptreden ved ulykker
 • Sikring av frie luftveier
 • Førstehjelp på arbeidsplassen

Teoretisk og praktisk øvelse

Gir kunnskap og ferdigheter til å kunne bruke en halvautomatisk hjertestarter
Kurset gir en teoretisk innføring i hvordan hjertestarteren fungerer og inneholder praktiske øvelser slik at deltaker får praktisk trening i bruk av hjertestarteren. Kurset gir opplæring i utførelse av basal hjerte- og lungeredning i samsvar med nasjonale retningslinjer. Kurset er tilrettelagt for bedrifter som har eller har vurderer å gå til anskaffelse av hjertestarter.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risiko. Dette innebærer at brannøvelse skal avholdes minst en gang i året for de fleste virksomheter. Forskriften stiller krav til hvordan slike øvelser planlegges og utføres basert på virksomhetens planverk for tilfelle av brann og evakuering. Det stilles også krav til dokumentasjon på avholdte øvelser.

 • Hvordan oppstår en brann
 • Kompetanse som ansatte kan ha nytte av i hjem og fritid
 • Praktisk øvelse på slukking av brann
 • Hvilke slukkemidler finnes og hvordan skal de brukes
 • Hvordan håndtere et branntilløp

Teoretisk og praktisk øvelse

 • Hva er et ran
 • Sporsikring
 • Hvordan forebygge ran
 • Opptreden i forhold til media
 • Opptreden under og etter et ran
 • Begrense psykiske skadevirkninger
 • Hva er svinn, tyverier, brekkasje, varemottak etc
 • Kontroller
 • Hvordan forebygge tyveri
 • Konsekvenser
 • Hvordan stoppe/håndtere tyven
 • Internt svinn

Kursbevis utstedes for hvert enkelt kurs – Påmelding er bindende – Begrenset antall plasser
Dersom du ønsker tilbud på kurs på din arbeidsplass så ta kontakt for eget tilbud.