Kurs

Samfunnet er i endring og vi har registrert en økende interesse fra næringslivet i Kongsberg for å sikre medarbeidere mot uforutsette hendelser. Samtidig ser vi også at svinn er et stort problem og vanskelig å håndtere.

 • Hva er et ran
 • Sporsikring
 • Hvordan forebygge ran
 • Opptreden i forhold til media
 • Opptreden under og etter et ran
 • Begrense psykiske skadevirkninger
 • Hva er svinn, tyverier, brekkasje, varemottak etc
 • Kontroller
 • Hvordan forebygge tyveri
 • Konsekvenser
 • Hvordan stoppe/håndtere tyven
 • Internt svinn

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risiko. Dette innebærer at brannøvelse skal avholdes minst en gang i året for de fleste virksomheter. Forskriften stiller krav til hvordan slike øvelser planlegges og utføres basert på virksomhetens planverk for tilfelle av brann og evakuering. Det stilles også krav til dokumentasjon på avholdte øvelser.

 • Hvordan oppstår en brann
 • Kompetanse som ansatte kan ha nytte av i hjem og fritid
 • Praktisk øvelse på slukking av brann
 • Hvilke slukkemidler finnes og hvordan skal de brukes
 • Hvordan håndtere et branntilløp

Kurset er tilrettelagt for bedrifter som skal gi den ansatte en innføring i grunnleggende og livsviktig førstehjelp

 • Vurdering av skade
 • Akutt hjertelidelse
 • Stans av blødning
 • Hjerte- og lungeredning
 • Opptreden ved ulykker
 • Sikring av frie luftveier
 • Førstehjelp på arbeidsplassen

Gir kunnskap og ferdigheter til å kunne bruke en halvautomatisk hjertestarter
Kurset gir en teoretisk innføring i hvordan hjertestarteren fungerer og inneholder praktiske øvelser slik at deltaker får praktisk trening i bruk av hjertestarteren. Kurset gir opplæring i utførelse av basal hjerte- og lungeredning i samsvar med nasjonale retningslinjer. Kurset er tilrettelagt for bedrifter som har eller har vurderer å gå til anskaffelse av hjertestarter.

Kursbevis og 10% rabatt

Kursbevis utstedes for hvert enkelt kurs – Påmelding er bindende – Begrenset antall plasser
Dersom du ønsker tilbud på kurs på din arbeidsplass så ta kontakt for eget tilbud.
Ved deltagelse på mer enn et kurs eller medlemsskap hos KNF, gis 10% rabatt.