Vakthold

Med mobilt vakthold vil våre vektere sørge for å forebygge og trygge bedriften når ingen ansatte er tilstede.

Tjenesten kan bestå av utvendig og innvendig kontroll for å hindre uønskede hendelser som hærverk og skade på bygning, innbrudd, brann og vannlekkasjer.

Noen av tjenestene vi yter:

  • Sjekk av elektriske installasjoner (kaffemaskin, ovn, lys etc)
  • Temperaturkontroll på f.eks serverrom
  • ID-sjekk av påtrufne
  • Sjekke alarmstatus
  • Låsekontroll
  • Bortvisning av uvedkommede

– Vi patrulerer hele natten hele året

Rapporter

Ved hjelp av vårt topp moderne rapporteringssystem vil vi sende avvik med hendelsesrapport og bilder (ved behov) umiddelbart når vekter har avsluttet oppdraget til de som måtte ha behov for denne type informasjon i bedriften. Rapporten blir levert via e-post, og garantert til rett tid.

Er det behov for å ha vekter på stedet over tid så kan vi tilby stasjonært vakthold hvor vi kan utføre kontroll av et område eller bygning.